CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

;

 

  • Logo MNiSW Wydanie finansowane w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Rozwój czasopism naukowych" (umowa nr RCN/SP/0100/2021/1)

ALMANACH HISTORYCZNY

Tom XXV
Data wydania: 2023

 

Pełny tekst


Kompletne wydanie elektroniczne - Tom 25

Artykuły

Anna Tatarkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
O kłopotach rzymskich mężczyzn z poczęciem potomka. Zaburzenia męskiej płodności w starożytnym Rzymie (eng.)
Katarzyna Maria Dźwigała (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Kwestie religijne w mowie na cześć Konstantyna z 313 roku (Panegiryk XII ze zbioru Panegyrici Latini) (eng.)
Mariusz Bartnicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Mit założycielski zespołu klasztornego Ławry Peczerskiej w świetle przekazów Pateryku Kijowsko-Pieczerskiego (eng.)
Kacper Górski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Starostwo stężyckie w drugiej połowie XVI wieku
Urszula Kicińska (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Problemy codzienności w środowisku dworskim Konstancji Marianny z Potockich Szczukowej (zm. 1733), podkanclerzyny litewskiej (eng.)
Olimpia Skieterska (Uniwersytet w Białymstoku)
Klasyfikacja morderstw w XVIII-wiecznym Londynie na przykładzie zapisków z Old Bailey Proceedings (eng.)
Rafał Dobek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Francuska karykatura społeczna i polityczna w okresie monarchii lipcowej i II Republiki (1830–1851) (eng.)
Przemysław Matusik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tajemnice obrazu Juliusa Knorra Poznański rynek w 1838 roku. Wokół ikonografii miejskiej XIX wieku
Eugeniusz Niebelski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Zesłaniec Adam Jastrzębski i jego wspomnienia o powstaniu nad Bajkałem 1866 roku
Artur Markowski (Uniwersytet Warszawski)
Głusi w Królestwie Polskim w świetle spisu powszechnego z 1897 roku (eng.)
Oleg Mikhin (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie)
Hierarchia samoidentyfikacji wyższych oficerów polskiego pochodzenia w późnym Imperium Rosyjskim. (Na materiałach biografii Bronisława Grąbczewskiego, Józefa Dowbor-Muśnickiego i Jana Jacyny) (ru.)
Łukasz Janeczek (Uniwersytet Zielonogórski)
Wytyczne dla komisji szacującej stan nieruchomości w ramach działalności Radomskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego z 1900 roku
Paweł Pryt (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Aktywność polityczna, społeczno-gospodarcza właściciela ordynacji chroberskiej Aleksandra Erwina Wielopolskiego (1875–1937) – próba nakreślenia problematyki
Witold Jarno (Uniwersytet Łódzki)
Tytularny generał dywizji Edward Hejdukiewicz (1868–1932). Zarys biografii
Karolina Trzeskowska-Kubasik (Biuro Badań Historycznych IPN (Centrala))
Działalność niemieckich obozów w latach 1939–1945 na terenie Kreishauptmannschaft Busko (dystrykt Radom)
Anita Młynarczyk-Tomczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
„Ku socjalistycznej Polsce”. Patos Polski Ludowej z perspektywy jej dwudziestolecia w filmach krótkometrażowych
Maria Pasztor (Uniwersytet Warszawski)
Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej w stosunkach polsko-belgijskich w latach 1956–1975 (eng.)

Recenzje i artykuły recenzyjne

Przemysław P. Szpaczyński (badacz niezależny)
Spór o Stanisława Żółkiewskiego
Sylwia Konarska-Zimnicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Lori Ann Garner, Hybrid Healing. Old English Remedies and Medical Texts, Manchester University Press 2022 (Manchester Medieval Literature and Culture), ss. 344. ISBN: 978-1-5261-5849-9
Sylwia Konarska-Zimnicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Speculum arabicum. Intersecting Perspectives on Medieval Encyclopaedism. Proceedings of the International Conference at Louvain-la-Neuve and Cambron-Casteau, 22–24 May 2017, eds. Godefroid de Callataÿ, Mattia Cavagna, Baudouin Van den Abeele, Turnhout–Louvain-la-Neuve, Brepols–Centre d’études médiévales, 2023 (Textes, Études, Congrès, 33)
Eryk Zywert (Uniwersytet Łódzki)
Palące problemy, czyli w sprawie książki Andrzeja Pola O Piotrkowskiej Straży Pożarnej, Piotrków Trybunalski 2021, ss. 316
Ryszard Gryz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Jindřich Zdeněk Charouz, Zůstává mi však milost Boží. Život a internace biskupa-vyznavače Josefa Karla Matochy (1888–1961), Karmelitánské nakladatelství, Praha 2022, ss. 318, foto knlb.

Kronika naukowa

Agnieszka Dziarmaga (Muzeum Wsi Kieleckiej) Edyta Majcher-Ociesa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach))
Ten Years of the Thematic Competition for Students “Our Neighbours – Jews”
Michał Brzoza (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dziesięć lat działalności Studenckiego Koła Naukowego „Judaica”