CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Rafał Dobek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ORCID:0000-0001-8292-2436 
Tytuł Francuska karykatura społeczna i polityczna w okresie monarchii lipcowej i II Republiki (1830–1851) (eng.)
Title French Social and Political Caricature during the July Monarchy and the Second Republic (1830–1851)
DOI 10.25951/11124 
Słowa kluczowe karykatura, monarchia lipcowa, francuska II Republika, Daumier, Philipon, Doré, Cham, Gavarni.
Keywords caricature, July Monarchy, French Second Republic, Daumier, Philipon, Doré, Cham, Gavarni.
Strony 133–163
Pełny tekst / full text
Tom 25

Streszczenie

Po rewolucji lipcowej 1830 r. Charles Philipon założył dwie nowe gazety satyryczne – “La Caricature” oraz “Le Charivari”. Rysowali dla nich m.in. Honoré Daumier, Cham czy Gavarni. Obydwa tytuły szybko zasłynęły z ostrej karykatury politycznej. Po wzmocnieniu cenzury i zamknięciu “La Caricature” w 1835 r. artyści skoncentrowali się na satyrze społecznej. Kpili przede wszystkim z burżuazji, wskazując na jej głupotę, małostkowość czy skąpstwo. Za jej pośrednictwem uderzali jednak znowu w monarchię lipcową. W 1848 r. Daumier czy Gustave Doré – kolejne odkrycie Philipona – wspierali republikę. Jednocześnie w swoich rysunkach odrzucali pojawiające się koncepcje socjalistyczne czy feministyczne. Potępili robotniczych powstańców z czerwca 1848 r. Dostrzegali wprawdzie zagrożenie, jakie stanowił dla II Republiki Ludwik Napoleon Bonaparte, jednak zamachowi stanu nie potrafili zapobiec.

Summary

After the July Revolution of 1830, Charles Philipon founded two new satirical newspapers: “La Caricature” and “Le Charivari”. Honoré Daumier, Cham or Gavarni worked for them. Both titles soon became famous for their political caricatures. After the tightening of censorship and the closure of “La Caricature” in 1835, the artists turned to more social themes. In particular, they ridiculed the French bourgeoisie for its stupidity, pettiness and greed. In 1848, Daumier or Gustave Doré – Philipon’s discovery – supported the Second Republic. However, they rejected the socialist and feminist ideas of the time. They also strongly condemned the Parisian workers’ uprising of June 1848. Daumier and Philipon saw the threat to the Republic posed by Louis Napoleon Bonaparte, but were ultimately unable to prevent the coup of 1851