CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

LISTA RECENZENTÓW

  • Beata Możejko - Uniwersytet Gdański
  • Bogdan Stanaszek - Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
  • Bożena Czwojdrak - Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Danuta Musiał - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dariusz Magier - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Dariusz Słapek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Eugeniusz Niebelski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Hana Pátková - Uniwersytet Karola, Praga, Czechy
  • Hubert Wilk - Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffela, Warszawa
  • Igor Hałagida - Uniwersytet Gdański
  • Irina Rużickaja - Instytut Historii Świata Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
  • Janusz Łosowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Jarosław Kita - Uniwersytet Łódzki
  • Jerzy Myszor - Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Jerzy Rajman - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Jewgienij Siemionow - Wschodnio-Syberyjski Państwowy Instytut Kultury, Ułan-Ude, Rosja
  • Jolanta Marszałek - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Katarzyna Balbuza - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Magdalena Biniaś-Szkopek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Krzysztof Latawiec - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Krzysztof Lesiakowski - Uniwersytet Łódzki
  • Marek Wierzbicki - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Patryk Pleskot - Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  • Rastislav Kožak (Słowacja) - Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
  • Sergey Lyubichankovsky - Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Orenburgu, Rosja
  • Sergij Posokhov - V. N. Karazin Charków Narodowy Uniwersytet, Charków, Ukraina
  • Tadeusz M. Trajdos - Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Tadeusza Manteuffela, Warszawa
  • Waldemar Graczyk - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wiesław Bondyra - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Witold Jarno - Uniwersytet Łódzki
  • Władysław Berkowski - Centralne Państwowe Archiwum Filmowe i Fotograficzne Ukrainy, Kijowa, Ukrainy
  • Władysław Wlaźlak - Uniwersytet Rzeszowski
  • Rafał Stobiecki - Uniwersytet Łódzki
  • Jolanta Kolbuszewska - Uniwersytet Łódzki
  • Teresa Chynczewska-Hennel - Uniwersytet w Białymstoku
  • Zdzisław Noga - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Maciej Krotofil – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Anna Marchewka – Uniwersytet Gdański
  • Tadeusz Nasierowski – Uniwersytet Medyczny w Warszawie
  • Marek Janicki – Uniwersytet Warszawski
  • Jolanta Sikorska-Kulesza – Uniwersytet Warszawski
  • Tomasz Kargol – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Paweł Zając – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dariusz Radziwiłłowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Grzegorz Bujak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Andrzej Marzec – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Małgorzata Gmurczyk-Wrońska – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Tadeusz Manteuffel
  • Karol Łopatecki – Uniwersytet w Białymstoku
  • Janusz Mierzwa – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Dariusz Tarasiuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Paweł Zając - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu