CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

LISTA RECENZENTÓW

  • Grzegorz Berendt (Uniwersytet Gdański)
  • Władysław Berkowski (Centralne Państwowe Archiwum Filmowe i Fotograficzne Ukrainy)
  • Magdalena Biniaś-Szkopek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Robert Bubczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Grzegorz Bujak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • Piotr Daszkiewicz (Instytut Historii Nauki PAN)
  • Dariusz Dąbrowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  • Marek Ďurčanský (Ustav dejin a archiv Univerzity Karlovy, Praga)
  • Zbigniew Girzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Dariusz Główka (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)
  • Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Jacek Górski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  • Waldemar Graczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  • Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski)
  • Kazimierz Ilski (Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu)
  • Wojciech Iwańczak (Polska Akademia Umiejętności)
  • Agnieszka Jakuboszczak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  • Tomasz Jurek (Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffela)
  • Grażyna Jurkowlaniec (Uniwersytet Warszawski)
  • Roman Jurkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  • Adrian Jusupović (Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffela)
  • Janusz Kaliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • Krzysztof Kania (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Tomasz Kargol (Uniwersytet Jagielloński)
  • Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki)
  • Paweł Klint (Uniwersytet Wrocławski)
  • Mirosław Kłusek (Uniwersytet Łódzki)
  • Piotr Kochanek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • Jerzy Kochanowski (Uniwersytet Warszawski)
  • Kamil Kowalski (Uniwersytet Łódzki)
  • Filip Kubiaczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu)
  • Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski)
  • Ryszard Kulesza (Uniwersytet Warszawski)
  • Tomasz Krzemiński (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)
  • Mariusz Krzysztofiński (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie)
  • Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Aleksandra Leinwand (Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffela)
  • Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski)
  • Krzysztof Lewalski (Uniwersytet Gdański)
  • Robert Litwiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Rafał Łatka (Biuro Badań Historycznych IPN)
  • Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)
  • Ireneusz Łuć (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Małgorzata Machałek (Uniwersytet Szczeciński)
  • Dariusz Magier (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  • Piotr Majer (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  • Artur Markowski (Uniwersytet Warszawski)
  • Eligiusz Małolepszy (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie)
  • Stanisław Meducki (Kieleckie Towarzystwo Naukowe)
  • Janusz Mierzwa (Uniwersytet Jagielloński)
  • Eugeniusz Niebelski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • Franciszek Nowiński (Uniwersytet Gdański)
  • Piotr Oliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Mikołaj Olszewski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
  • Zbigniew Opacki (Uniwersytet Gdański)
  • Ewa Pałasz-Rutkowska (Uniwersytet Warszawski)
  • Marta Pawlina-Meducka (Kieleckie Towarzystwo Naukowe)
  • Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński)
  • Sebastian Piątkowski (Biuro Badań Historycznych IPN)
  • Aldona Podolska-Meducka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • Maciej Ptaszyński (Uniwersytet Warszawski)
  • Agata Roćko (Instytut Badań Literackich PAN)
  • Dariusz Rogut (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
  • Małgorzata Ruchniewicz (Uniwersytet Wrocławski)
  • Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski)
  • Jolanta Sikorska-Kulesza (Uniwersytet Warszawski)
  • Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Jan Snopko (Uniwersytet w Białymstoku)
  • Aleksander Srebrakowski (Uniwersytet Wrocławski)
  • Bogdan Stanaszek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  • Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki)
  • Ewelina Szpak (Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffela)
  • Anna Tatarkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu)
  • Beata Urbanowicz (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie)
  • Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)
  • Wojciech Walanus (Uniwersytet Jagielloński)
  • Wojciech Włodarkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
  • Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski)
  • Maciej Wyrwa (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)
  • Marcin Zaremba (Uniwersytet Warszawski)
  • Konrad Zieliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)