CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Rada naukowa

  • Michael D. Bailey , Iowa State University, USA
  • Wiesław Caban , Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
  • Marek Derwich , Uniwersytet Wrocławski, Polska
  • Ralf Lützelschwab (Freie Universität Berlin)
  • Janusz Małłek , prof. em., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
  • Witold Molik , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Polska
  • Swietłana Mulina , Uniwersytet im. Fiodora Dostojewskiego, Omsk, Rosja
  • Martin Nodl , Centrum medievistických studií, Praga, Czechy
  • Andrzej Nowak , Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polska
  • Krzysztof Pilarczyk , Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Polska
  • Sergij Posokhov, Charkowski Uniwersytet Narodowy imienia V.N. Karazina, Ukraina
  • Kazimierz Przyboś , prof. em., Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Polska
  • Tadeusz Stegner , Uniwersytet Gdański, Polska
  • Andrzej Szwarc , prof. em. Uniwersytetu Warszawskiego, Polska
  • Siarhiej Tokć , Białoruski Instytut Prawoznawstwa. Filia w Grodnie, Białoruś
  • Edward Walewander , prof. em. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polska
  • Theodore R. Weeks , Southern Illinois University, USA