CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Przemysław P. Szpaczyński (badacz niezależny) ORCID:0000-0001-6459-896X 
Tytuł Spór o Stanisława Żółkiewskiego
Title The Dispute over Stanisław Żółkiewski. A Gloss to the Book by Wojciech Polak, Żółkiewski. Pogromca Moskwy. Biografia [Żółkiewski. The Tamer of Moscow. Biography], Kraków 2020
DOI 10.25951/11135 
Słowa kluczowe Stanisław Żółkiewski, Zygmunt III, Kłuszyn, Cecora, Mohylów Podolski, Rzeczpospolita, XVII w.
Keywords Stanisław Żółkiewski, Sigismund III, Khushino, Tutora, Mohyliv-Podilskyi, Polish- Lithuanian Commonwealth, 17th century.
Strony 427–449
Pełny tekst / full text
Tom 25

Streszczenie

Artykuł recenzyjny dotyczy biografii Stanisława Żółkiewskiego autorstwa Wojciecha Polaka (Żółkiewski pogromca Moskwy. Biografia, Kraków 2020). Polemika odnosi się do oceny postaci hetmana w historiografii polskiej, jego postawy po zwycięstwie pod Moskwą oraz przede wszystkim mitów, jakie narosły wokół bitwy pod Cecorą, a także miejsca i okoliczności zgonu Żółkiewskiego.

Summary

The review article focuses mainly on the positive image of the Hetman in Polish historiography, his attitude after the victory at Moscow and on the myths surrounding the Battle of Cecora as well as on the place and circumstances of Żółkiewski's, death.