CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Oleg Mikhin (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie) ORCID:0009-0000-1613-4140 
Tytuł Hierarchia samoidentyfikacji wyższych oficerów polskiego pochodzenia w późnym Imperium Rosyjskim. (Na materiałach biografii Bronisława Grąbczewskiego, Józefa Dowbor-Muśnickiego i Jana Jacyny) (ru.)
Title Hierarchy of Self-Identification of the High-Ranking Officers of Polish Origin in the Late Russian Empire. (On the Material of the Biographies of Bronisław Grąbczewski, Józef Dowbor-Muśnicki and Jan Jacyna
DOI 10.25951/11128 
Słowa kluczowe wyżsi oficerowie, Imperium Rosyjskie, tożsamość narodowa, tożsamość religijna, tożsamość społeczna, Bronisław Grąbczewski, Jan Jacyna, Józef Dowbor-Muśnicki.
Keywords high-ranking officers, Russian Empire, national identity, religious identity, social identity, Bronisław Grąbczewski, Jan Jacyna, Józef Dowbor-Muśnicki
Strony 247–267
Pełny tekst / full text
Tom 25

Streszczenie

Niniejszy artykuł bada hierarchię samoidentyfikacji wyższych oficerów polskiego pochodzenia w służbie Imperium Rosyjskiego od drugiej połowy XIX do początku XX w. Zwrócono uwagę na korelację tożsamości narodowej badanych postaci z tożsamością religijną i społeczną, a także na czynnik honoru wojskowego i lojalności wobec dynastii Romanowów. Studium biografii Bronisława Grąbczewskiego, Jana Jacyny i Józefa Dowbora-Muśnickiego ujawnia czynnik samoidentyfikacji sytuacyjnej, który przejawia się w momencie wyboru strategii postępowania

Summary

Panegyric XII from the Collection of Panegyrici Latini tells about Constantine’s Italian campaign and the seizure of Rome by him in 312. These events brought large political changes in the Roman Empire, but they are also related to the adoption of Christianity by Constantine. Therefore, the author of the speech must talk about religious matters in such a way to meet the expectations of both the Emperor and the other listeners. So he uses very syncretic language, creating a very capacious image of god, with which both Christians and pagans can identify