CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Ryszard Gryz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0003-1629-5459 
Tytuł Jindřich Zdeněk Charouz, Zůstává mi však milost Boží. Život a internace biskupa-vyznavače Josefa Karla Matochy (1888–1961), Karmelitánské nakladatelství, Praha 2022, ss. 318, foto knlb.
Title Review of the book by Jindřich Zdeněk Charouz, But the Grace of God Remains with Me. The life and Internment of Bishop-Confessor Josef Karel Matocha (1888–1961), Publishing Karmelitánské nakladatelství, Prague 2022
DOI 10.25951/11139 
Strony 471–479
Pełny tekst / full text
Tom 25