CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Agnieszka Dziarmaga (Muzeum Wsi Kieleckiej) ORCID:0000-0003-0587-4981 
Edyta Majcher-Ociesa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)) ORCID:0000-0002-2722-0543 
Tytuł Ten Years of the Thematic Competition for Students “Our Neighbours – Jews”
Title Ten Years of the Thematic Competition for Students “Our Neighbours – Jews”
DOI 10.25951/11140 
Strony 483–486
Pełny tekst / full text
Tom 25