CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Michał Brzoza (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł Dziesięć lat działalności Studenckiego Koła Naukowego „Judaica”
Title Ten Years of the Student Research Association "Judaica"
DOI 10.25951/11141 
Strony 487–491
Pełny tekst / full text
Tom 25