CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Olimpia Skieterska (Uniwersytet w Białymstoku) ORCID:0000-0003-4753-9081 
Tytuł Klasyfikacja morderstw w XVIII-wiecznym Londynie na przykładzie zapisków z Old Bailey Proceedings (eng.)
Title Classification of Murders in 18th Century London Based on Old Bailey Proceedings
DOI 10.25951/11123 
Słowa kluczowe Old Bailey Proceedings, przestępczość, morderstwa, XVIII-wieczny Londyn, angielski proces karny, system kar w angielskim prawie karnym, prawo angielskie, kryminalny Sąd Old Bailey.
Keywords Old Bailey Proceedings, Crime, Murder, 18th Century London, English Criminal Trial, English Criminal Law System, English Law, Old Bailey Criminal Court
Strony 113–131
Pełny tekst / full text
Tom 25

Streszczenie

Niniejszy artykuł dotyczy przestępczości i systemu kar w połowie XVIII w. Autorka w szczególności skupiła się na morderstwach, ponieważ stanowią one same w sobie różnorodną kategorię doskonale odzwierciedlającą funkcjonowanie angielskiego prawa karnego w podanym okresie. Na marginesie przedstawionych badań pojawi się także obraz kryminalnego życia Londynu epoki nowożytnej, który wynika ze szczegółowych zeznań świadków stających przed sądem Old Bailey.

Summary

This article deals with the crime and punishment system in the mid-18th century. The author focused in particular on murders, as they pose a diverse category that perfectly reflect the functioning of English criminal law during the given period. Simultaneously, the article will show a general overview of the criminal life of London in the modern era based on detailed testimony of witnesses facing the Old Bailey court.