CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

O czasopiśmie

"Almanach Historyczny" jest rocznikiem wydawanym od 1999 roku przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ma charakter czasopisma ogólnohistorycznego. Obejmuje studia historyczne o zróżnicowanej problematyce i cezurach chronologicznych, od starożytności po czasy współczesne. Na łamach czasopisma publikowane są: oryginalne artykuły naukowe, materiały źródłowe, recenzje książek, omówienia i sprawozdania naukowe – w języku polskim oraz w językach kongresowych.

Almanach historyczny jest oryginalnym nośnikiem publikacji wszystkich artykułów drukowanych w czasopiśmie.

Wszystkie zgłoszenia są recenzowane metodą "podwójnie ślepej" recenzji.

Czasopismo nie pobiera opłat za opracowanie i publikację artykułu.

Zasady etyczne publikowania oraz przeciwdziałania nadużyciom przy publikowaniu

Czytaj więcej

"Almanach Historyczny" znajduje się na liście czasopism naukowych z zakresu humanistycznych i społecznych Ministerstwa Edukacji i Nauki (Punkty MEiN 2023: 70)

WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów - Załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r.

ISSN: 1642-4530