CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

O czasopiśmie

"Almanach Historyczny" jest rocznikiem wydawanym od 1999 roku przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ma charakter czasopisma ogólnohistorycznego. Obejmuje studia historyczne o zróżnicowanej problematyce i cezurach chronologicznych, od starożytności po czasy współczesne. Na łamach czasopisma publikowane są: oryginalne artykuły naukowe, materiały źródłowe, recenzje książek, omówienia i sprawozdania naukowe – w języku polskim oraz w językach kongresowych.

"Almanach Historyczny" znajduje się na liście czasopism naukowych z zakresu humanistycznych i społecznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Punkty MNiSW 2019: 40)

WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów - Załącznik do komunikatu Ministra Naukii Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.

ISSN: 1642-4530