CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Karolina Trzeskowska-Kubasik (Biuro Badań Historycznych IPN (Centrala)) ORCID:0000-0002-6766-3736 
Tytuł Działalność niemieckich obozów w latach 1939–1945 na terenie Kreishauptmannschaft Busko (dystrykt Radom)
Title German Camps in the Years 1939–1945 in the Kreishauptmannschaft Busko (Radom District)
DOI 10.25951/11132 
Słowa kluczowe obozy niemieckie, dystrykt Radom, represje niemieckie, okupacja niemiecka, praca przymusowa.
Keywords German camps, district Radom, German repression, German occupation, forced labor.
Strony 329–359
Pełny tekst / full text
Tom 25

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest omówienie działalności niemieckich obozów na terenie Kreishauptmannschaft Busko w czasie II wojny światowej. Stanowiły one nie tylko ośrodki eksploatacji gospodarczej, lecz także były ważnym instrumentem terroru niemieckiego. Działalność niemieckich obozów na terenie Kreishautpmannschaft Busko jest wątkiem pomijanym w historiografii polskiej. Według ustaleń autorki na jego obszarze funkcjonowało co najmniej 29 obozów. Przeważającą większość – 17 – stanowiły obozy fortyfikacyjne.

Summary

The subject of the article is an attempt at presenting the activities of German camps in the Kreishauptmannschaft Busko during Second World War. They were not only centers of economic exploitation, but at the same time were an important instrument of German terror. The activity of German camps in the Kreishauptmannschaft Busko is poorly described in Polish historiography. According to the author’s findings, there were at least 29 camps in the Busko poviat. The majority of them were fortification camps.