CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

REDAKCJA

Redaktor Naczelny

Zastępca Redaktora Naczelnego

Kolegium redakcyjne

  • Krzysztof Bracha Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
  • Wiesław Caban Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
  • Sylwia Konarska-Zimnicka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
  • Lucyna Kostuch Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
  • Jacek Legieć (przewodniczący) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
  • Grzegorz Miernik Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
  • Jacek Pielas Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
  • Stanisław Wiech Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska