CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

;

 

ALMANACH HISTORYCZNY

Tom XXIV
Data wydania: 2022

 

Pełny tekst


Kompletne wydanie elektroniczne - Tom 24

Artykuły

Tomasz Świątkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Łuk i łucznictwo w wybranych kulturach starożytności
Klaudia Rogowska (Uniwersytet Warszawski)
„Czyli żyje? Czyli umarł?” Problem ucieczek żon i mężów w świetle ogłoszeń publikowanych w „Gazecie Warszawskiej” w latach 1775-1780.
Anna Łysiak-Łątkowska (Uniwersytet Gdański)
Wezuwiusz i Etna w relacjach S. K. Potockiego, J. U. Niemcewicza, S. Staszica
Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski)
Wokół symboliki państwowej Królestwa Polskiego. Ikonografia i pismo ozdobne w dokumentach urzędowych okresu konstytucyjnego oraz innych źródłach (1815-1830)
Robert Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Pokasacyjne losy ostatnich zakonników z klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu
Mariusz Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Próby odbudowy księgozbioru Biblioteki Ordynacji Myszkowskiej przez Aleksandra Wielopolskiego
Daniel Kiper (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Figuralne motywy winietowe w polsko-amerykańskich pismach periodycznych przełomu XIX i XX wieku
Piotr Szlanta (Uniwersytet Warszawski)
Nielubiany cesarz. Obraz Wilhelma II w karykaturze polskiej początku XX wieku
Aleksandra Zawadzka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Lincze w Teksasie na przełomie XIX i XX wieku jako spektakle kulturowe
Stanisław Boridczenko (Uniwersytet Szczeciński)
Wiedza o przeszłości a wczesnosowiecki system oświaty. Zarys problematyki.
Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Zbigniew Kowalczyk ()
Tercjarstwo w dekanacie radoszyckim 1918-1939
Henryka Ilgiewicz (Instytut Badań Kultury Litwy)
Wojewódzki Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie
Witold Jarno (Uniwersytet Łódzki)
Józef Lewszecki (1869–1939) – tytularny generał brygady. Zarys biografii
Katarzyna Ryszewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Jan Bartys (1909–1940) – obiecujący archeolog, zamordowany w Katyniu
Kamil Weber (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ) Nicolas Levi ( Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)
Żołnierze armii japońskiej w sowieckiej niewoli po zakończeniu II wojny światowej
Anita Młynarczyk-Tomczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Między nauką a polityką. „Polskie Tysiąclecie” w audycjach Polskiego Radia z lat 1960–1966/67

Teksty źródłowe

Tadeusz Mielczarek (Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Kielcach ) Edyta Majcher-Ociesa ( Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Nieznana relacja o pobycie Polaków w Iraku

Recenzje i artykuły recenzyjne

Tomasz Świątkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Jak łucznik łucznikowi, czyli dlaczego historiografia potrzebuje metodologii eksperymentalnej – notatki na marginesach książek Jakuba Juszyńskiego
Przemysław Piotr Szpaczyński (badacz niezależny - Zielona Góra)
Spór o „rokosz Zebrzydowskiego” (1606–1607)
Kardyś Piotr (Polskie Towarzystwo Historyczne - oddział w Skarżysku Kamiennej)
Wojciech Iwańczak, W poszukiwaniu lepszego świata, czyli prawdy i nieprawdy o husytyzmie, Kraków: Avalon, 2021, ss. 307
Sylwia Konarska-Zimnicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Meteorologia czy astrometeorologia? Rozważania na marginesie książki Anny Lawrence-Mathers, Medieval Meteorology: Forecasting the Weather from Aristotle to the Almanac (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 296 ss.

Kronika naukowa

Edyta Majcher-Ociesa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ) Anita Młynarczyk-Tomczyk ( Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Uroczyste seminarium w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Karolina Lisowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ) Klaudia Strojwąs ( Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Konferencja „Ludzie Katedry”, Kielce, 15 września 2021 roku

Inne

Wiesław Caban
Profesor Wiktoria Śliwowska (26.06. 1931–27.12.2021.),