CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0002-3695-8259 
Tytuł Profesor Wiktoria Śliwowska (26.06. 1931–27.12.2021.),
Title Profesor Wiktoria Śliwowska (26.06. 1931–27.12.2021.),
DOI 10.25951/8482 
Strony 525–535
Pełny tekst / full text
Tom 24