CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Przemysław Piotr Szpaczyński (badacz niezależny - Zielona Góra) ORCID:0000-0001-6459-896X 
Tytuł Spór o „rokosz Zebrzydowskiego” (1606–1607)
Title The dispute over the "Zebrzydowski's rebellion" (1606-1607)
DOI 10.25951/8477 
Słowa kluczowe Janusz Radziwiłł, Zygmunt III, Mikołaj Zebrzydowski, rokosz Zebrzydowskiego, rokosz sandomierski, Rzeczpospolita, XVII w.
Keywords Janusz Radziwiłł, Sigismud III, Mikołaj Zebrzydowski, Zebrzydowski’s rebellion, Sandomierz rebellion, Polish-Lithuanian Commonwealth, 17th century.
Strony 463–498
Pełny tekst / full text
Tom 24

Streszczenie

Artykuł recenzyjny dotyczy monografii autorstwa Agnieszki Pawłowskiej-Kubik (Rokosz sandomierski 1606–1609. Rzeczpospolita na politycznym rozdrożu, Toruń 2019). Polemika odnosi się przede wszystkim do nazwy, przywództwa i zakresu chronologicznego rokoszu z czasów Zygmunta III.

Summary

The review article discusses a monography by Agnieszka Pawłowska-Kubik about the rebellion in Poland in the first decade of the 17th century. The polemic focuses mainly on the name, leadership and chronological scope of the rebellion during the reign of Sigismund III.