CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Karolina Lisowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ) ORCID:0000-0001-6623-2929 
Klaudia Strojwąs ( Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0003-4852-1385 
Tytuł Konferencja „Ludzie Katedry”, Kielce, 15 września 2021 roku
Title Conference "People of the Cathedral" Kielce, 15th of September, 2021
DOI 10.25951/8481 
Strony 517–522
Pełny tekst / full text
Tom 24