CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Witold Jarno (Uniwersytet Łódzki) ORCID:0000-0002-5845-6057 
Tytuł Józef Lewszecki (1869–1939) – tytularny generał brygady. Zarys biografii
Title Joseph Lewszecki (1869-1939) – the titular brigadier general. Outline of the biography
DOI 10.25951/8471 
Słowa kluczowe Kaliski Okręg Wojskowy, 29 Pułk Piechoty, Obrona Włocławka 1920, Wojsko Polskie w II Rzeczypospolitej, terytorialne władze wojskowe w Polsce, Józef Lewszecki.
Keywords Kalisz Military District, 29th Infantry Regiment, Defense of Włocławek 1920, Polish Army in the Second Republic of Poland, territorial military authorities in Poland, Joseph Lewszecki.
Strony 315–346
Pełny tekst / full text
Tom 24

Streszczenie

Artykuł opisuje postać Józefa Lewszeckiego, jednego z wielu zapomnianych oficerów armii II Rzeczypospolitej. Karierę wojskową rozpoczął w armii rosyjskiej, po czym w 1917 r. zgłosił się do I Korpusu Polskiego w Rosji. Po jego rozbrojenie przybył do Warszawy, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego. W listopadzie 1918 r. został dowódcą Okręgu Wojskowego w Kaliszu i pierwszym dowódcą 29 pułku piechoty. Od jesieni 1919 r. zajmował równe stanowiska najpierw w Dowództwie Okręgu Generalnego nr IV Łódź, a później w Dowództwie Okręgu Korpusu nr IV Łódź. W sierpniu 1920 r. dowodził obroną Włocławka, za co otrzymał Krzyż Walecznych. Karierę wojskową zakończył w 1924 r. w stopniu tytularnego generała brygady. Ostatnie lata życia spędził w Toruniu, gdzie zmarł w 1939 r. Artykuł omawia całego jego życie oraz poszczególne etapy kariery wojskowej.

Summary

The article describes Józef Lewszecki, one of the many forgotten officers of the Polish army from the times of the Second Polish Republic. He started his military career in the Russian army, and in 1917 joined the 1st Polish Corps in Russia. After its disarmament, he came to Warsaw, where he joined the Polish Army. In November 1918 he became the commander of the Military District in Kalisz and the first commander of the 29th Infantry Regiment. From autumn 1919, he held equal positions, first in the Command of the General District No. IV Lodz, and later in the Command of the Corps District No. IV Lodz. In August 1920, he commanded the defense of Włocławek, for which he was awarded the Cross of Valor. He ended his military career in 1924 with the rank of titular brigadier general. He spent the last years of his life in Toruń, where he died in 1939. The article discusses his entire life and the various stages of his military career.