CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Sylwia Konarska-Zimnicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0002-8337-1637 
Tytuł Meteorologia czy astrometeorologia? Rozważania na marginesie książki Anny Lawrence-Mathers, Medieval Meteorology: Forecasting the Weather from Aristotle to the Almanac (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 296 ss.
Title Meteorology or astrometeorology? Reflections on the margins of Anna Lawrence-Mathers' book, Medieval Meteorology: Forecasting the Weather from Aristotle to the Almanac (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), ss. 296
DOI 10.25951/8479 
Strony  503–509
Pełny tekst / full text
Tom 24