CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Edyta Majcher-Ociesa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ) ORCID:0000-0002-2722-0543 
Anita Młynarczyk-Tomczyk ( Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0002-7116-4198 
Tytuł Uroczyste seminarium w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Title Ceremonial seminar at the Institute of History of the Jan Kochanowski University in Kielce
DOI 10.25951/8480 
Strony 513–516
Pełny tekst / full text
Tom 24