The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume VI
Published: 2004

 

 

Articles

Adam Massalski
Ksiądz Profesor Daniel Olszewski
opracował Jacek Pielas
Bibliografia publikacji Księdza Profesora Daniela Olszewskiego za lata 1969-2003
Stanisław Litak
Edukacja duchowieństwa parafialnego w XVI-XVIII wieku w Rzeczypospolitej
Stanisław K. Olczak
- Dachy kościołów parafialnych w archidiakonacie włocławskim w świetle wizytacji z XVII i XVIII wieku
Waldemar Kowalski Piotr J. Starzyk
Pomniki pamięci kieleckich duchownych Jana Nepomucena Łpśmińs kiego i Grzegorza Włodarskiego
Jan Ziółek
Organizacja duszpasterstwa w armii Królestwa Polskiego 1815-1831
Tadeusz Stegner
Kościół ewangełicko-reformowany w Królestwie Polskim 1815-1914
Sebastian Piątkowski
Polityka władz Królestwa Polskiego wobec klasztoru na Świętym Krzyżu w latach 1819-1851
Sanisław Wiech
Stosunek władz rosyjskich do duchowienshva rzymskokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1864-1905
Ryszard Skrzyniarz
Praktyki religijne Wielkiego Piątku w Miechowie w relacji z 1885 roku
Marian Radwan
Antyzakonna polityka caratu w XIX wieku na ziemiach zabranych
Bogumił Grott
Formacja intelektualna oraz stosunek do religii i Kościoła twórców ruchu narodowego na przełomie XIX i XX wieku
Marek Przeniosło
Postawy duchowieństwa katolickiego w 1914 roku w Królestwie Polskim w świetle Diariusza Wielkiej Wojny księdza Józefa Rokosznego
Jan Związek
Kieleckie dziedzictwo kościelne w diecezji częstochowskiej
Regina Renz
Działalność duszpasterska i społeczna duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach międzywojennych
Grzegorz Bujak
Projekty i realizacja zmiany granic diecezji kieleckiej z roku 1925
Zachariasz S. Jabłoński
Migracja pątnicza z diecezji kieleckiej na Jasną Górą w latach 1926-1939
Rafał Łętocha
Unionizm. Zarys koncepcji ideowych katolickiej konspiracji lat okupacji
Jerzy Kłoczowski
Alfons Dupront i jego wizja historii i teraźniejszości Europy oraz miejsce w niej chrześcijaństwa
Bogdan Stanaszek
Rozbudowa sieci parafialnej w diecezji sandomierskiej w czasach Bieruta i Gomułki
Ryszard Gryz
Mediator czy sojusznik? Prymas Wyszyński i narodziny "Solidarności" (1980-1981)
Wiesław Caban
Nieznane listy księdza Krzysztofa Szwermickiego z Syberii
Eugeniusz Niebelski
Nieznane listy rodzinne do zesłańca z 1863 roku księdza Leopolda Zgodzińskiego