The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Waldemar Kowalski Piotr J. Starzyk
Title Pomniki pamięci kieleckich duchownych Jana Nepomucena Łpśmińs kiego i Grzegorza Włodarskiego
Full text
Volume 6