The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Bogumił Grott
Title Formacja intelektualna oraz stosunek do religii i Kościoła twórców ruchu narodowego na przełomie XIX i XX wieku
Full text
Volume 6