The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Zachariasz S. Jabłoński
Title Migracja pątnicza z diecezji kieleckiej na Jasną Górą w latach 1926-1939
Full text
Volume 6