The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Grzegorz Bujak
Title Projekty i realizacja zmiany granic diecezji kieleckiej z roku 1925
Full text
Volume 6