The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Jerzy Kłoczowski
Title Alfons Dupront i jego wizja historii i teraźniejszości Europy oraz miejsce w niej chrześcijaństwa
Full text
Volume 6