The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Wiesław Caban
Title Nieznane listy księdza Krzysztofa Szwermickiego z Syberii
Full text
Volume 6