The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Stanisław K. Olczak
Title - Dachy kościołów parafialnych w archidiakonacie włocławskim w świetle wizytacji z XVII i XVIII wieku
Full text
Volume 6