The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Stanisław Litak
Title Edukacja duchowieństwa parafialnego w XVI-XVIII wieku w Rzeczypospolitej
Full text
Volume 6