The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Eugeniusz Niebelski
Title Nieznane listy rodzinne do zesłańca z 1863 roku księdza Leopolda Zgodzińskiego
Full text
Volume 6