The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Ryszard Skrzyniarz
Title Praktyki religijne Wielkiego Piątku w Miechowie w relacji z 1885 roku
Full text
Volume 6