The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Marek Przeniosło
Title Postawy duchowieństwa katolickiego w 1914 roku w Królestwie Polskim w świetle Diariusza Wielkiej Wojny księdza Józefa Rokosznego
Full text
Volume 6