The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Marian Radwan
Title Antyzakonna polityka caratu w XIX wieku na ziemiach zabranych
Full text
Volume 6