The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Ryszard Gryz
Title Mediator czy sojusznik? Prymas Wyszyński i narodziny "Solidarności" (1980-1981)
Full text
Volume 6