The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Tadeusz Stegner
Title Kościół ewangełicko-reformowany w Królestwie Polskim 1815-1914
Full text
Volume 6