The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Bogdan Stanaszek
Title Rozbudowa sieci parafialnej w diecezji sandomierskiej w czasach Bieruta i Gomułki
Full text
Volume 6