The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Regina Renz
Title Działalność duszpasterska i społeczna duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach międzywojennych
Full text
Volume 6