The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Sebastian Piątkowski
Title Polityka władz Królestwa Polskiego wobec klasztoru na Świętym Krzyżu w latach 1819-1851
Full text
Volume 6