CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

;

 

ALMANACH HISTORYCZNY

Tom XIX
Data wydania: 2017

 

Artykuły

Jerzy Piątkowski (Kielce)
Wóz pogrzebowy Aleksandra – arcydzieło sztuki orientalno - klasycznej
Martyna Barczyńska (Kielce)
Summa de matrimonio Mistrza Vacariusa (1120-1200)
Jolanta M. Marszalska (Warszawa)
Prepozyci cysterscy parafii ludźmierskiej do początków XIX wieku w świetle dokumentów z archiwum opactwa cystersów w Szczyrzycu
Jan Gustaw Rokita (Warszawa)
Uwagi o medalu Johanna Neinhardta upamiętniającym zwycięstwo pod Wiedniem z roku 1683
Wojciech Jaworski (Sosnowiec)
Stowarzyszenia pomocy dzieciom w Królestwie Polskim (1884-1914)
Anna Jaroszuk (Warszawa)
Wokół projektu rzeźni centralnej w Warszawie (w II poł. XIX i na pocz. XX wieku)
Dominik Flisiak (Kielce)
Polityczna działalność Włodzimierza Żabotyńskiego do lat 20. XX wieku. Ideologiczne podstawy syjonizmu- rewizjonistycznego
Mariusz Misztal (Kraków)
Brytyjska oferta przekazania Cypru Grecji z 1912 roku oraz reakcje greckich i tureckich Cypryjczyków. Brytyjski punkt widzenia
Piotr Pasisz (Kielce)
Historia kultury w twórczości historycznej Jana Ptaśnika (1876-1930)
Tomasz Karbowniczek Mariusz Nowak (Kielce)
Jednolity front w myśli i działalności politycznej Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w latach 1922-1923 (w świetle prasy i materiałów programowych własnych i Polskiej Partii Socjalistycznej)
Regina Renz (Kielce)
Rodzina małomiasteczkowa w okresie międzywojennym (na przykładzie Kielecczyzny)
Jerzy Gapys (Kielce)
Prywatna akcja dobroczynna ziemiaństwa polskiego w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945
Daniel Warzocha (Piotrków Trybunalski)
Oficjalna i konspiracyjna prasa w Piotrkowie Trybunalskim w okresie II wojny światowej (1939-1945)
Anita Młynarczyk-Tomczyk (Kielce)
Wydarzenia węgierskie 1956 r. w historiografii polskiej i w szkolnej edukacji historycznej z lat 1956-2016

Teksty źródłowe

Katarzyna Paduch (Warszawa)
Umowa w sprawie druku dzieła ks. Michała Kazimierza Leśniewskiego przez Tomasza Pillera z 1790 roku
Łukasz Wołczyk (Kielce)
Administracja Syberii Zachodniej wobec potrzeb religijnych polskich zesłańców w końcu lat sześćdziesiątych XIX wieku (wybrane dokumenty z Państwowego Archiwum Historycznego Obwodu Omskiego)
Krzysztof Latawiec (Lublin)
Projekt instrukcji dla rosyjskich komisarzy przygranicznych na zachodniej granicy Imperium Rosyjskiego z 1912 r.
Henryk Figura (Kołobrzeg)
Podstawowe pojęcia związane z obowiązkiem służby wojskowej w Polsce w latach 1918-1939

Recenzje i artykuły recenzyjne

Mariusz Nowak (Kielce)
Krzysztof Myśliński, Pałac Wielopolskich w Chrobrzu siedziba ordynacji Myszkowskich, Muzeum Historii Kielc, Kielce 2012, ss. 96
Piotr Pasisz (Kielce)
Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Wydawnictwo Nauka i Innowacja, Poznań 2014, ss. 387
Dariusz Jarosz (Warszawa)
Anita Prażmowska, Władysław Gomułka, tłumaczenie Katarzyna Skawran, Wydawnictwo RM, Warszawa 2016, ss. 296