CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Anna Jaroszuk (Warszawa)
Tytuł Wokół projektu rzeźni centralnej w Warszawie (w II poł. XIX i na pocz. XX wieku)
Title THE PROJECT OF BUILDING THE CENTRAL SLAUGHTERHOUSE IN WARSAW (SECOND HALF OF THE 19TH AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES)
Słowa kluczowe rzeźnie w XIX w., Warszawa, przestrzeń miasta, higieniści, modernizacja.
Keywords nineteenth­century slaughterhouses, Warsaw, urban space, hygienists, modern-ization
Strony 78-92
Pełny tekst / full text
Tom 19

Summary

The article is an attempt to answer the question why in the second half of the nineteenth century the way in which municipal slaughterhouses were working in Warsaw in these days began to disturb some of the citizens. The author starts with presentation how in nine-teenth­century Warsaw meat was provided and then – analyzing debates in the newspapers and transformations of the locations of slaughterhouses in urban space – focuses on hygienic discourses, everyday problems and conficts around municipal slaughterhouses.