CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Katarzyna Paduch (Warszawa)
Tytuł Umowa w sprawie druku dzieła ks. Michała Kazimierza Leśniewskiego przez Tomasza Pillera z 1790 roku
Title AGREEMENT ON THE PRINTING OF THE WORK OF FR. FRANCISZEK MICHAŁ LEŚNIEWSKI By TOMASZ PILLER FROM 1790
Słowa kluczowe Franciszek Michał Leśniewski (1720–po 1790), dzieło Sandomiriani, hetman Seweryn Rzewuski (1743–1811), Podhorce, Tomasz Piller (zm. 1796)
Keywords Franciszek Michał Leśniewski (1720–after 1790), Sandomiriani, hetman Sewe-ryn Rzewuski (1743–1811), Podhorce, Tomasz Piller (d. 1796)
Strony 256-261
Pełny tekst / full text
Tom 19

Summary

The article describes an agreement concluded between a Lvov printer Tomasz Piller (d. 1796) and canon Michał Idziellewicz (1743–after 1796) on the edition of the work San-domiriani by Jesuit Father Franciszek Michał Leśniewski (1720 –after 1790). The contract for the work edition was signed on 28 April 1790. The discovered document provides new information about the circumstances of rendition of one of the greatest works of Leśniewski and points to the ties of friendship and dependence that bound the author of the work with Hetman Seweryn Rzewuski (1743–1811)