CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Dariusz Jarosz (Warszawa)
Tytuł Anita Prażmowska, Władysław Gomułka, tłumaczenie Katarzyna Skawran, Wydawnictwo RM, Warszawa 2016, ss. 296
Title Anita Prażmowska, Władysław Gomułka, tłumaczenie Katarzyna Skawran, Wydawnictwo RM, Warszawa 2016, ss. 296
Strony 331-338
Pełny tekst / full text
Tom 19