CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Piotr Pasisz (Kielce)
Tytuł Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Wydawnictwo Nauka i Innowacja, Poznań 2014, ss. 387
Title Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Wydawnictwo Nauka i Innowacja, Poznań 2014, ss. 387
Strony 318-329
Pełny tekst / full text
Tom 19