CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Henryk Figura (Kołobrzeg)
Tytuł Podstawowe pojęcia związane z obowiązkiem służby wojskowej w Polsce w latach 1918-1939
Title BASIC CONCEPTS IN CONNECTION WITH THE DUTY OF MILITArY SErVICE IN POLAND IN THE YEArS 1918–1939
Słowa kluczowe historia Polski 1918–1939, służba wojskowa, wojsko polskie 1918–1939, obrona kraju, dwudziestolecie międzywojenne
Keywords the history of Poland 1918–1939, interwar period, Polish Army, military services.
Strony 286-308
Pełny tekst / full text
Tom 19

Summary

The article is devoted to the basic concepts associated with the obligation of military service in Poland in the years 1918–1939. The obligation of military service goes beyond its current understanding and also includes military service in diferent branches of communi-cation. In order to facilitate its handling, these defnitions were presented in three thematic groups: 1) the obligated to military service, 2) the duty of national defense, 3) other concepts.
In each thematic group, included defnitions are presented in alphabetical other, which the author believes makes them transparent and facilitates the use of them.