CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Łukasz Wołczyk (Kielce)
Tytuł Administracja Syberii Zachodniej wobec potrzeb religijnych polskich zesłańców w końcu lat sześćdziesiątych XIX wieku (wybrane dokumenty z Państwowego Archiwum Historycznego Obwodu Omskiego)
Title ADMINISTRATION OF WESTERN SIBERIA TOWARDS RELIGIOUS NEEDS OF POLISH EXILES IN THE LATE 1860S (SELECTED DOCUMENTS FROM THE HISTORICAL STATE ARCHIVE OF THE OMSK DISTRICT)
Słowa kluczowe Syberia Zachodnia, zesłańcy polscy, katolicyzm na Syberii w XIX w., gu-bernia tobolska, gubernia tomska, zesłania postyczniowe, Polacy na Syberii
Keywords Western Siberia, the Polish exiles, Siberian Catholicism in the 19th century, Tobolsk Guberniya, Tomsk Guberniya, post January uprising 1863 exiles, Poles in Siberia
Strony 264-272
Pełny tekst / full text
Tom 19

Summary

The documents from the State Historical Archive of the Omsk District are related to the problem of meeting the religious needs of Polish exiles living in Wester n Siberia. The documents in question are located in a folder labeled signature Ф. 3, оп. 05, д. 7720 on the fond “Главное управление Западной Сибири”. It contains the request of the Polish exiles addressed to the Governor-General of Western Siberia to send to them a Catholic priest, who would meet their religious needs, as well as letters of ofcials at diferent levels relating to that petition.