The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume IX

 

 

Articles

Lucyna Kostuch
Kobra Kleopatry - rola motywu węża w starożytnych opisach śmierci królowej
Zbigniew Brzeziński
Biały Etiopczyk - tysiącletni paradoks starożytnej wyobraźni
Kamilla Twardowska
Cesarzowa Zenonis
Katarzyna Ryszewska
Kuchenne naczynia ceramiczne używane w średniowiecznych polskich klasztorach
Steve Murdoch
The Scottish Community in Kedainiai (Kiejdany) in its Scandinavian and Baltic context
Katarzyna Macek
Dochody plebanów dekanatu Kije w czasach staropolskich
Jadwiga Muszyńska Paweł Strząbała
Klucz tuszowski ekonomii sandomierskiej w połowie XVIII wieku
Małgorzata Stawiak-Ososińska
Służba żeńska w pierwszej połowie XIX wieku w Królestwie Polskim (zarys problematyki)
Mariusz Kulik
Polacy w wyższym korpusie oficerskim armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865-1914)Polacy w wyższym korpusie oficerskim armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865-1914)
Ewelina Wanke
Partie polityczne guberni kieleckiej w walce zbrojnej z aparatem władzy w okresie rewolucji 1905-1907 roku
Marek Bujak
Walka o panowanie w powietrzu w okresie pierwszej wojny światowej w świetle poglądów Sergiusza Abżółtowskiego
Norbert Wojtowicz
Żydowski Niezależny Zakon "Synów Przymierza" (B,nei B,rith) w Polsce podczas kampanii antymasońskiej 1938 roku
Jerzy Gapys
Ziemianie - członkowie wspierający Radę Główną Opiekuńczą 1939-1945
Kazimierz Przyboś
Sejm nadzwyczajny w Warszawie 18 V - 30 VI 1672 rSejm nadzwyczajny w Warszawie 18 V - 30 VI 1672 r.
Mariusz Nowak
Przebieg mobilizacji na terenie województwa krakowskiego w schyłkowym okresie powstania listopadowego w świetle rozkazu generała Samuela Różyckiego z sierpnia 1831 r.
Bogusław Barnaszewski
O znaczeniu metodologii i roli badań interdyscyplinarnych na przykładzie pracy o zjawisku terroryzmu

Reviews and notes

Piotr Kardyś
Krzysztof Benyskiewicz, Mieszko Bolesławowie 1069-1089. Źródła i tradycja historiograficzna, Kraków 2005
Marcin Braniewski
Śląsk w czasach Henryka IV Prawego - pod red. K. Wachowskiego, Wrocław 2005
Małgorzata Przeniosło
Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Historia i trochę polityki. Wspomnienia, Warszawa 2006
Daniel Olszewski
Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Stanek, pod red. ks. Kazimierza Panusia, Kraków 2006
Marek Przeniosło
Słownik wiedzy o Grójeckiem, pod red. Zdzisława Szeląga, zeszyty 1-14, Grójec 1993-2006
Mariusz Nowak
Katarzyna Szafer, Ziemiaństwo jako elita społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, Zielona Góra 2005