The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Jerzy Gapys
Title Ziemianie - członkowie wspierający Radę Główną Opiekuńczą 1939-1945
Full text
Volume 9