The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Bogusław Barnaszewski
Title O znaczeniu metodologii i roli badań interdyscyplinarnych na przykładzie pracy o zjawisku terroryzmu
Full text
Volume 9