The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Kazimierz Przyboś
Title Sejm nadzwyczajny w Warszawie 18 V - 30 VI 1672 rSejm nadzwyczajny w Warszawie 18 V - 30 VI 1672 r.
Full text
Volume 9