The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Mariusz Nowak
Title Przebieg mobilizacji na terenie województwa krakowskiego w schyłkowym okresie powstania listopadowego w świetle rozkazu generała Samuela Różyckiego z sierpnia 1831 r.
Full text
Volume 9